“Emeğimize, bedenimize, kimliğimize sahip çıkacağız”